Kdo jsme

Naše poslání

Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.


Jak a komu pomáháme

Bezpečí          Chceme, aby lidé s duševním onemocněním měli možnost v bezpečných podmínkách rozvíjet své dovednosti a schopnosti, které jim umožní žít životem, který jim dává smysl.

Otevřenost    Snažíme se o to, aby znovu získali důvěru sami v sebe, a to otevřeným přístupem, který je založený na principech partnerství a respektu.

Naděje          Víme, že duševní onemocnění může člověku vzít jistoty…v bydlení, práci, vztazích, rodině, (sebe)vědomí. Dáváme jim naději, že nic není ztraceno a společně hledáme cesty, jak jít dál. Spolupracujeme s okolím i odbornou veřejností.

na dobré Adrese…    Chceme, aby si našli a vytvořili své místo, kde je jim dobře, protože víme, že takové místo potřebuje každý z nás.
 

Naše zásady

  • využívání služby je dobrovolné
  • je kladen důraz na individuální potřeby klienta, má svá práva i povinnosti
  • podpora je zájemcům poskytována v rámci cílů jednotlivých služeb, je kladen důraz na zachování lidské důstojnosti
  • klienti jsou zapojováni do hodnocení a zvyšování kvality poskytovaných služeb
  • služby jsou poskytovány odborně, personál je pravidelně školen v práci s lidmi s duševním onemocněním
     

Trocha historie

BONA, o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností ze dne 29. ledna 1999 na základě usnesení Krajského obchodního soudu Praha (oddíl O, vložka 91).

Organizace byla založena Nadací BONA a MUDr. Zdeňkem Bašným k zajištění provozu rehabilitačních služeb pro lidi s duševním onemocněním ve struktuře psychosociální sítě, vytvořené Nadací BONA, která z důvodu nové právní úpravy činnosti nadací a nadačních fondů již nemohla tyto služby nadále poskytovat. BONA, o.p.s. zahájila svou činnost k 1. 6. 1999.