20 let BONA, o.p.s.

  
 

BONA SLAVÍ SVÉ 20. NAROZENINY

 

Akce proběhla za letního odpoledne ryze v boňáckém duchu a konala se za podpory MČ Praha 8 a Nadace BONA.

Záštitu nad akcí převzala radní pro sociální a zdravotní oblast Magistrátu hl. m. Prahy, paní Milena Johnová. 

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem partnerům a podporovatelům, kteří během uplynulých 20. let s BONOU spolupracovali.
 

Za dlouholetou podporu děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Magistrátu hl. m. Prahy
Úřadu práce
MČ Praha 8
MČ Praha 4
MČ Praha 10
MČ Praha 1

a dalším městským částem

Jmenovitě bychom pak chtěli poděkovat radní pro sociální a zdravotní oblast, paní Mileně Johnové. Dále starostovi MČ Praha 8, panu Ondřeji Grosovi, a místostarostce pro zdravotnictví a sociální služby, paní Vladimíře Ludkové. Naše díky patří také starostce MČ Praha 4, paní Ireně Michalcové, a mistostarostovi pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku, panu Josefu Svobodovi. 


Za dlouholetou spolupráci a podporu chceme poděkovat Nadaci BONA a jejímu ředitelu, panu Filipu Vrbickému.


Za spolupráci děkujeme také lidem z Odboru sociálních věcí a Odboru zdravotnictví MHMP - Haně Prokopové Nesrstové, Tereze Eichlerové, Jindřichu Exnerovi, Petře Jírů a Aleně Weberové.


Naše díky patří také organizacím, se kterými dlouhodobě spolupracujeme:
Psychiatrické nemocnici Bohnice a jejímu řediteli, panu Martinu Hollému
Fokus Praha
Green Doors
VIDA
ESET-help
Baobab
CDZ 8, CDZ 9
CRPDZ
NÚDZ
AKS
- Asociaci komunitních služeb
a dalším

 

Za pravidelnou podporu děkujeme také firmě IMMUNIA, spol. s r. o. 


A v neposlední řadě bychom chtěli poděkovat také přátelům BONY, paní Anně Schlindenbuch a Michalu Markovi.