Aliance 2018: Praha pro všechny


Začátkem léta byla založena Aliance 2018: členské organizace BONA, o. p. s. a Fokus Praha se věnují lidem s duševním onemocněním, Život 90 pomáhá seniorům, Rytmus a Quip pracují s lidmi s potížemi v učení, tzv. mentálním postižením. Společný dokument Praha pro všechny obsahuje základní teze, které vnímáme jako klíčové pro zkvalitnění života lidí s postižením, včetně lidí s duševním onemocněním, a seniorů, kteří potřebují pomocnou ruku. 

Mezi zásadní změny, které je podle Aliance 2018 potřeba udělat, patří např.: 

  • zavedení pozice koordinátora pomoci a podpory, který jednotlivým lidem pomůže s uspořádáním každodenní péče a ulehčí tak i pečujícím rodinám
  • zajištění funkčního propojení různých typů služeb – zejména sociálních a zdravotních – tak, aby lidem byly dostupné v domácím prostředí
  • zpřístupnit znevýhodněným lidem běžné veřejné služby, jako je veřejná doprava, zdravotní péče, vzdělávání apod., a odstranit bariéry ve veřejném prostoru včetně instalování ergonomicky vyhovujícího městského mobiliáře
  • začít v sociální péči chytře využívat chytré technologie, aby doplňovaly sociální péči a další běžné veřejné služby
  • podporovat přirozené pečující okolí, zejména rodiny, které jsou mnohdy přetíženy péčí o své blízké a hledají záchranu v ústavní péči