Chráněné bydlení

 

Chráněné bydlení je sociální služba poskytující lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz dočasný bezpečný prostor pro znovunalezení sebe sama jako důstojného člověka. Smyslem služby je podpora v nastartování individuálního procesu zotavení a provázení při opětovném návratu do společnosti.


Co od nás můžete očekávat?

Život v komunitě

Chráněná bydlení máme celkem 4 a jsou skupinová. V každém z nich společně bydlí a podílí se na jejich chodu celkem 13 až 15 lidí. Pokoje máme jednolůžkové, dvoulůžkové a trojlůžkové. Výhodou společného bydlení je možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost, vzájemně se od sebe učit a pomáhat si v cestě k zotavení. Zároveň je to i dobrý trénink sociálních dovedností.

Podporu přímo na bydlení 24/7

Součástí každého chráněného bydlení je tým pracovníků, který společně s Vámi zajišťuje chod domu a pomáhá při nácvicích jednotlivých dovedností péče o domácnost, jako je vaření, nakupování nebo úklidy. Podpora je zajištěna od pondělí do neděle od 8 hodin do 20 hodin. Během noci slouží vždy jedna krizová noční směna na jednom ze dvou přilehlých domů a v případě potřeby Vám může pomoci překonat krizi a zabránit tak případné hospitalizaci. 

V rámci psychosociální rehabilitace je poskytováno časově omezené bydlení a součástí je také společně připravovaná strava, kterou je ale možné v rámci nácviku samostatného hospodaření postupně odhlašovat. K dispozici je Vám společná kuchyně, kde si můžete pro sebe cokoliv uvařit.

Dodržování pravidel

Pravidla jsou pro společný komunitní život klíčovou hranicí, která poskytuje bezpečí a jasně vymezuje společný prostor, v němž se nám bude dařit dobře žít. Pravidla se týkají společného soužití, zodpovědnosti za některé povinnosti, stejně jako práv si stěžovat, být vyslyšen nebo práva na ochranu soukromí (mlčenlivost).

Důležitou ochranou pro komunitu je pravidlo čistého bydlení – do prostoru chráněného bydlení není dovoleno vnášet jakékoliv návykové látky s výjimkou cigaret, je zakázáno jejich užití v prostorách domu – a to včetně cigaret, prostor chráněného bydlení je přísně nekuřácký. Není povolen vstup člověku pod vlivem návykové látky, z níž je dotyčný povinen vystřízlivět mimo prostory chráněného bydlení.

Povinnost platit za poskytnutou podporu a péči

Služba chráněné bydlení je ze zákona zpoplatněna. Poskytnutou podporu Vám vyúčtujeme dle aktuálního ceníku. Na poskytovanou podporu můžete zažádat o příspěvek na péči. Pokud máte nízký příjem, je možné sjednat si snížení nájmu nebo dočasnou platební neschopnost.


Co od nás nemůžete očekávat?

Pečovatelskou službu

Jedná se o nácvikové bydlení se vším, co to obnáší. Prioritou je pro nás podpora Vašich dovedností ve zvládání každodenních činností směrem k Vaší větší samostatnosti. Je Vaší svobodnou volbou, zda budete chtít naši službu využít.

Zábavu po celý den

Smyslem naší služby je pomáhat Vám nalézat přátele a známé i mimo chráněné bydlení, a proto přímo na bydlení nevytváříme žádný volnočasový program, ale moc rádi Vás seznámíme s nabídkou volnočasových aktivit v okolí a v případě zájmu a potřeby Vám poskytneme doprovod.

Lékařskou péči

Chráněné bydlení je sociální službou neposkytující lékařskou péči. V případě onemocnění Vám pomůžeme nalézt vhodného lékaře, a pokud budete potřebovat, poskytneme Vám doprovod.


Naše chráněná bydlení

 

Chráněná bydlení Draháň

Chráněné bydlení Mezidobí

Chráněné bydlení Pod Střechou

 

Jak vstoupit do služby

V Praze vznikl za spolupráce pražských organizací Baobab, z.s., BONA, o.p.s., a Fokus Praha, z.ú., a v úzké spolupráci s psychiatrickými nemocnicemi na území hl. m. Prahy společný pořadník chráněného bydlení. Cílem této spolupráce je zajistit jednotný přístup zájemce o službu chráněné bydlení k vhodnému typu chráněného bydlení v Praze.

Pokud máte o spolupráci zájem, zavolejte nám, nebo nám napište. Naše pracovní doba je pondělí až pátek 9:00 – 16:00 hod.

 

Tel.: 733 130 473
E-mail: chranenebydlenipraha@gmail.com

Dokumenty pro zájemnce o službu ke stažení v záložce "ke stažení".  


Tým CHB

Kontaktní telefon pro zájemce o informace o službě
Tel.: 739 320 509, E-mail: zajemcibydleni@bona-ops.cz
 
Mgr. Petr Vítek - vedoucí služby
Tel.: 734 166 938, E-mail: petr.vitek@bona-ops.cz
 
Jakub Rolník - peer konzultant CHB Čimice
Tel.: 739 383 475, E-mail: jakub.rolnik@bona-ops.cz
 

Týmy komunitních chráněných bydlení - odkazy viz výše

 

Multidisciplinární tým

Mgr. Simona Vasiĺková - pracovník v sociálních službách s psychologicko-terapeutickým zaměřením
Tel.: 731 677 162, E-mail: simona.vasilkova@bona-ops.cz

Mgr. Johana Růžková - sociální pracovník se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
Tel.: 604 229 295, E-mail: johana.ruzkova@bona-ops.cz

Adam Janovič - pracovník v sociálních službách se zaměřením na podporu v oblasti zdraví
E-mail: adam.janovic@bona-ops.cz

Olga Görglovápracovník v sociálních službách se zaměřením na podporu v oblasti zdraví
E-mail: olga.gorglova@bona-ops.cz

 

Služba Chráněné bydlení je vymezena dle § 51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha):  4970864