chráněné bydlení / podpora samostatného bydlení

Pro koho jsou naše služby v oblasti bydlení určeny?

Lidem ve věku 18 – 64 let,

·         kteří mají zájem aktivně využívat službu a spolupracovat s terapeuty

·         kterým byla diagnostikována duševní porucha z okruhu psychóz

·         kteří mají trvalé bydliště na území Hl. města Prahy

·         jimž zdravotní stav umožňuje využívat službu


Co musím udělat proto, abych mohl být klientem chráněného bydlení/ Podpory samostatného bydlení?

1) kontaktuji Bc. Petra Vítka (tel.: 739 320 509, petr.vitek@bona-ops.cz)

Kontaktní hodiny pro zájemce o služby v BONA, o. p. s.:
 
Úterý - v čase od 08:00 do 16:30

 

2) domluvím si termín první (informativní) schůzky, která se koná v hlavním sídle organizace (viz adresa a mapka vlevo).

 

3) na informativní schůzku si nemusím nic nosit. Měl bych se dozvědět co možná nejvíce informací o službě, která mě zajímá. (cíle služby, pravidla, cena apod.).

 

4) pokud mám o službu zájem a mám dostatek informací, abych se mohl rozhodnout, dostanu dotazník, který musím vyplnit společně se svým ošetřujícím lékařem psychiatrem, popř. opatrovníkem.

 

5) s vyplněným dotazníkem se znovu objednám k Bc. Petrovi Vítkovi (tel.:739 320 509, petr.vitek@bona-ops.cz). Domluvím si s ním termín druhého (vstupního) pohovoru.

 

6) na vstupní pohovor musím přinést vyplněný dotazník a mít asi tak hodinu a půl času. Budeme se bavit o tom, v čem potřebuji podporu terapeutů, která je nedílnou součástí služeb.

 

7) pokud jsem prošel vstupním pohovorem (dozvím se na místě), jsem zařazený do seznamu čekatelů. V případě, že se uvolní místo, budou mě kontaktovat terapeuti a domluvíme se na nástupu.

 


Mohu znovu žádat o službu Chráněného bydlení/ Podpory samostatného bydlení, v případě, že jsem už v BONĚ bydlel?

 

1) ano, ale musí uplynout minimálně 6 měsíců od data, kdy mi skončila Smlouva v Boně.

2) musím se prokazatelně věnovat potížím, které vedly k ukončení Smlouvy (pokud takové byly). Např.: neměl jsem v čem spolupracovat s terapeuty – u pohovoru vysvětlím, v čem bych podporu terapeutů potřeboval. Můj pobyt byl ukončen, protože jsem zneužíval návykové látky a tím porušoval pravidla – při pohovoru se o tom budu bavit a musím obhájit a doložit, že se snažím, aby se situace neopakovala. (zpráva od lékaře, psychologa, docházení do podpůrných skupin apod.).

3) dále absolvuji klasický postup jednání se zájemcem. Viz výše.

 

DOKUMENTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU KE STAŽENÍ V ZÁLOŽCE "KE STAŽENÍ" (KLIKNĚTE)