Naše služby

 


Komu pomáháme

Lidem s duševním onemocněním

  • ve věku 18 – 64 let, kterým nemoc výrazně ovlivnila jejich dosavadní život
  • kterým byla diagnostikována duševní porucha z okruhu psychóz (např. schizofrenie) nebo poruch nálad s psychotickými příznaky
  • kteří mají zároveň zkušenost s návykovými látkami, abstinují minimálně 3 měsíce a jsou motivovaní i nadále abstinovat
  • kteří mají zájem aktivně využívat naše služby a spolupracovat na svém zotavení
  • kteří mají trvalé bydliště na území hlavního města Prahy
  • jejichž zdravotní stav je natolik stabilizovaný, že jim umožňuje využívat naše služby
  • kteří neprojevují vůči svému okolí slovní nebo fyzickou agresi

Specifika služby Sociální rehabilitace – oblast práce

  • u kterých se nevyskytuje chronické infekční onemocnění přenosné krví (HIV, hepatitida typu C apod.), tomuto zájemci je nabídnuto jiné chráněné pracoviště v rámci organizace, kde je poskytována služba sociální rehabilitace, ale je nižší každodenní riziko drobného poranění spojeného s krvácením, stejný postup je zvolen v případě onemocnění epilepsií (Sklářská dílna)


Co nabízíme

Rehabilitaci šitou na míru

Tým našich pracovníků Vám pomůže ujasnit si Vaše přání a poskytne Vám podporu ve stanovení konkrétních cílů, na kterých můžete společně pracovat a postupně si plnit si své životní sny. Pro někoho to může být nalezení vlastního bydlení, pro jiného dobře placená práce nebo třeba zvýšení sebevědomí. To vše budete řešit na společných schůzkách s Vaším klíčovým pracovníkem.

S poskytováním služeb máme mnohaleté zkušenosti a víme, že pokud má být Vaše rehabilitace úspěšná, je nutné ji postavit na otevřené upřímné komunikaci. Snažíme se spolupracovat se všemi, kteří Vám při Vašem zotavení mohou pomoci, včetně Vaší rodiny, přátel a lidí z Vašeho okolí. Naší podmínkou je tedy možnost sdílení informací s Vašimi ošetřujícími lékaři a opatrovníky. Snažíme se o komunikaci a spolupráci s dalšími lidmi, kteří Vám mohou být podporou. Na druhou stranu plně respektujeme Vaše právo na soukromí a nebudeme poskytovat žádné informace o Vaší osobě nikomu, koho Vy si sami výslovně neurčíte.

Vztah založený na vzájemné důvěře

Jedním z principů naší práce, je otevřený přístup, založený na partnerství a otevřené komunikaci, utváření vzájemné důvěry. Jsme Vám průvodci, kteří Vám mohou pomoci rozvíjet Vaše schopnosti a dovednosti. Vztah důvěry je základ, na kterém se dá stavět a překonávat mnoho překážek, které Vám brání v cestě k zotavení.

Podporu v abstinenci

Naše služby jsou tu i pro ty, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a závislostí na návykových látkách. Podpoříme Vás v abstinenci, pomůžeme Vám nalézt vhodné uplatnění nebo aktivity, které Vám umožní smysluplně trávit čas.

Práci s motivací a vlastním rozhodnutím

Jedním z předpokladů vstupu do našich služeb je chuť na sobě pracovat a rozvíjet své dovednosti a schopnosti k větší míře samostatnosti. Nejsme experty na Váš život, věříme, že vy sami nejlépe víte, kam se chcete ubírat.  Ale také víme, že nemoc může člověka velice zaskočit a způsobit, že ztratíte směr. Jsme tu od toho, abychom Vám ho znovu pomohli nalézt.

 

Jak vstoupit do služby