Doplňující informace k procesu jednání se zájemci o službu Sociální rehabilitace


S účinností od 1. 4. 2019 dochází ke změně procesu jednání se zájemcem o služby v oblasti bydlení. Pokud jde o službu Sociální rehabilitace, proces jednání se zájemcem zůstává prozatím stejný, jako dosud.

Kontaktní osobou je nadále Mgr. Iva Hejzlová, která zajišťuje informační schůzky se zájemci.

E-mail: iva.hejzlova@bona-ops.cz
Nové telefonní číslo: 736 483 950