Konference k reformě psychiatrické péče 23. 11. 2018

V pátek 23. 11. se konala mezinárodní konference k reformě psychiatrické péče pořádaná Ministerstvem zdravotnictví. Hodně diskutovaným tématem byla meziresortní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví v otázce zaměstnávání a nastavení systému sociálních dávek. Také se hovořilo o nezbytné spolupráci s Ministerstvem školství a to v kontextu chybějící psychohygieny a prevence duševního onemocnění u dětí a mladých lidí, kdy zachycení prvotních příznaků onemocnění a navázání na služby jako Centra duševního zdraví hrají zásadní roli. S tím souvisí také destigmatizace lidí s duševním onemocněním, což bylo zastoupeno iniciativou NA ROVINU a informacemi o aktivitách v rámci tohoto projektu. Téma, které nám na konferenci chybělo a je pro nás tím hlavním, je téma dostupného bydlení pro lidi s duševním onemocněním a konkrétní zkušenosti s transformací služeb v praxi.