Nový příjmový pracovník pro oblast bydlení


Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 4. 2019 dochází ke změně procesu jednání se zájemcem o naše služby v oblasti bydlení. Přijmový pracovník pro oblast bydlení bude mít na starosti celý proces jednání se zájemcem, tedy od samotného prvního kontaktu, přes společné schůzky se zájemcem (příp. jeho okolím), až po rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do služby. Tento pracovník bude mít také na starosti spravování pořadníku pro službu Chráněné bydlení a pořadníku pro službu Podpora samostatného bydlení (tréninkové byty).
Další změnou v procesu jednání je, že již nebudou probíhat odděleně - informační schůzka a vstupní pohovor, tak jako dosud, ale obsah schůzek bude propojený. Do procesu jednání se zájemcem budou v odůvodněných případech také zapojeni adiktolog, zdravotník, příp. psycholog. 

Přijmový pracovník pro oblast bydlení: 
Bc. Magdalena Maxová

E-mail: zajemcibydleni@bona-ops.cz
Tel.: 739 320 509