Novinky

Dopis premiérovi ČR

Dne 9. června 2015 představitelé Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR předali vicepremiérovi Jiřímu Dienstbierovi otevřený dopis adresovaný premiéru Sobotkovi. V dopise signatáři apelují na premiéra, aby se osobně angažoval v procesu transformace systému péče o lidi s vážným duševním onemocněním v ČR. Reforma stále stagnuje. V dopise členové platformy označili sedm oblastí, ve kterých je naléhavě nutné pokračovat v rámci Strategie reformy, kterou schválil a vydal tehdejší ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát. "Jsme přesvědčeni, že jedinou účinnou prevencí nedávných tragédií, je důsledně realizovaná reforma systému psychiatrické péče" píše se v dopise.

Dopis byl předán veřejně ministru pro lidská práva Jiřímu Dienstbierovi  v rámci konference Lidská práva, etika a duševní zdraví.
Celý dopis zde.

Aktuální volná místa v oblasti sociální (pracovní) rehabilitace

Aktuálně volná pracovní místa:

- 1 místo ve službě sociální rehabilitace (neplacené)  v Textilní dílně

- 1 chráněné pracovní místo (placené) ve Sklářské dílně

- 2 pracovní místa na chráněném pracoviště - obchod Dvojí svět – prodavač / prodavačk(více http://www.jobs.cz/rpd/982789864/?rps=217 nebo v rubrice "volná místa")

- 5 chráněných pracovních míst Textilní dílna - odpolední provoz  (více http://www.jobs.cz/rpd/982787430/?rps=217 nebo v rubrice "volná místa")

Bližší informace:

http://dks.greendoors.cz/sluzby/bona-ops/zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim

http://dks.greendoors.cz/sluzby/bona-ops/remeslne-dilny-socialni-rehabilitace

Nový příjmový pracovník pro SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE (OBLAST PRÁCE)

Od června 2015 funguje jako nový pracovník pro zájemce o službu Sociální rehabilitace Bc. Kateřina Karásková (tel.: 283 850 400katerina.karaskova@bona-ops.cz).

V případě zájmu o práci a ohledně dalších informací (vstupní kriréria, volná místa apod.) v oblasti pracovní rehabilitace se obracejte přímo na ni.

 

zástupci BONA, o.p.s. na konferenci o sociální psychaitrii v přerově

Zástupci BONA, o.p.s. navštívili konferenci sociální psychiatrie ve dnech 20. – 22. 11. 2014 v Přerově především v souvislosti s aktuálními změnami potřeb osob s duševním onemocněním. Příspěvek našich zástupců se věnoval problematice psychotického onemocnění v kombinaci se závislostí (duální diagnóza).

Jak píše Alena Měkotová: "Musím podotknout, že BONA, o.p.s. je jedna z prvních organizaci, která se začala tomuto tématu věnovat a transformovat se podle potřeb uživatelů s duální diagnózou."

Více o obsahu konference a zkušenostech našich zaměstnanců můžete číst dále. 

pracovník pro zájemce o službu CHB a PSB, stav pořadníku zájemců

Od ledna 2015 funuguje nový pracovník pro zájemce o služby Podpora samostatného bydlení (http://www.bona-ops.cz/samostatne-bydleni) a Chráněné bydlení (http://www.bona-ops.cz/chranene-bydleni) - obracejte se prosím na  Mgr. Jiřinu Chalupskou (tel.: 233 931 641, jirina.chalupska@bona-ops.cz).

 

V současné době je stav pořadníků pro tyto služby následující:

                            - pořadník zájemců do služby CHB: pořadník je otevřený pro muže i ženy

                            - pořadník zájemců do služby PSB: příjem není možný pro všechny zájemce (pořadník uzavřen)

 

Oslava 15. narozenin BONA, o.p.s.

Současní, bývalí zaměstnanci, uživatelé služeb, přátelé a podporovatelé - ti všichni oslavili 15 let existence BONA, o.p.s v Bohnickém Divadle. 
Oslava byla dobře připravená a skvěle proběhla, vládla příjemná a přátelská atmosféra !
 
       

 

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku