Zaměstnanci BONA, o.p.s.

 

ADMINISTRATIVA

 

Mgr. Aleš Lang 

pozice ředitel 
dosažené odborné vzdělání

Magisterské vzdělání, Pedagogická fakulta UP v Olomouci; IPVZ Praha, obor: Veřejné zdravotnictví

kontakt ales.lang@bona-ops.cz
tel.:  283 851 915 / 736 483 955
ostatní  

 

Bc. Andrea Břeňová

pozice asistentka ředitele / sekretariátu
kontakt sekretariat@bona-ops.czinfo@bona-ops.cz
tel.: 730 850 750 
ostatní  

 

Ing. Martina Pejchalová

pozice

provozně-ekonomický manažer

kontakt martina.pejchalova@bona-ops.cz, tel.:  604 210 318
ostatní  

 

Petr Capík

pozice hospodář
kontakt petr.capik@bona-ops.cz, tel.:  737 528 395
ostatní  

 

Adriana Hejnyšová

pozice provozní asistentka
kontakt adriana.hejnysova@bona-ops.cz, tel.:  734 166 940
ostatní  

 

Kateřina Drapalíková

pozice personalistka a mzdová účetní
kontakt

katerina.drapalikova@bona-ops.cz
tel.: 733 104 931

ostatní  

 

Mgr. Michal Prokšík

pozice projektový manažer
kontakt michal.proksik@bona-ops.cz, tel.: 603 882 744
ostatní  

 

Mgr. Marie Hyklová

pozice fundraiser
kontakt marie.hyklova@bona-ops.cz, tel.: 739 320 511
ostatní  

 

Mgr. Jakub Varvařovský

pozice PR Development a komunikace
kontakt PRD@bona-ops.cz, tel.: 728 866 907
ostatní  

 

Mgr. Iva Hejzlová

pozice metodik
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání; FFUK, sociální politika a sociální práce
jiné vzdělání psychoterapeutický výcvik, kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace
kontakt iva.hejzlova@bona-ops.cz, tel.: 736 483 950
ostatní  

 

Bc. Ludmila Horynová

pozice

odborný garant modelu CARe
metodik

dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt ludmila.horynova@bona-ops.cz, tel.:  734 166 939
ostatní  

 

Neobsazeno 

pozice příjmový pracovník pro oblast BYDLENÍ
dosažené odborné vzdělání

 

jiné vzdělání  
kontakt tel.: 739 320 509
ostatní  

 

 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Mgr. Petr Vítek

pozice manažer služby Chráněné bydlení
dosažené odborné vzdělání

Magisterské zvdělání, VŠ UK, obor: Psychologie
Bakalářské vzdělání, VŠ UK, obor: Psychologie

jiné vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii (SLEA)Psychoterapeutická práce s traumatem (SLEA)
Hagioterapie
Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (FOKUS)
Psycholog ve zdravotnictví 
Dynamická diagnostika LPAD (Feuerstein)

kontakt

petr.vitek@bona-ops.cz, tel.: 734 166 938

ostatní
 


Mgr. Aneta Jungbauerová

pozice manažerka terénních týmů
dosažené odborné vzdělání

Magisterské vzdělání, PVŠPS, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Bakalářské vzdělání, PedF UK, obor: Psychologie a speciální pedagogika

jiné vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v PCA (2015-2019)
Výcvik v motivačních rozhovorech (2018)
Základy koučování (50h)
Práce s traumatem a krizová intervence (50 h)

kontakt aneta.jungbauerova@bona-ops.cz, tel.: 605 984 004
ostatní

poradce v anonymní poradně Bonsay; jednání se zájemci o službu PSB; koordinátorka setkávání pracovní skupiny pro bydlení v rámci Asociace komunitních služeb

 

Bc. Jana Pekárková

pozice manažerka služeb zaměstnávání
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání, PF UJEP, obor: Sociální pedagogika                 
jiné vzdělání  
kontakt

jana.pekarkova@bona-ops.cz, tel.: 606 033 422

ostatní  

 

 

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

 

Bc. Markéta Zábojníková

pozice vedoucí Týmu chráněného bydlení Mezidobí
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské vzdělání, Filozofická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce

jiné vzdělání

Stáže - Pavilon 4 PNB, Greendors z.ú., Kokoza o.p.s., Eset-help, z.s.

kontakt

marketa.zabojnikova@bona-ops.cz, 
tel.:  
737 443 270

ostatní  

 

Magdalena Pomaresová

pozice zástupce vedoucí Týmu chráněného bydlení Mezidobí
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

magdalena.pomaresova@bona-ops.cz
tel.: 605 851 086 

ostatní  

 

Mgr. Tereza Pauknerová

pozice vedoucí Týmu chráněného bydlení Pod Střechou
dosažené odborné vzdělání

Magisterské vzdělání, HTF UK, obor Sociální a charitativní práce

Bakalářské vzdělání, HTF UK, obor: Sociální pedagogika 

jiné vzdělání

Kurz práce s klientem v akutní krizi
Internetové poradenství

kontakt

tereza.pauknerova@bona-ops.cz, 
tel.: 
604 226 010

ostatní  

 

Bc. Tereza Čadová

pozice zástupce vedoucí Týmu chráněného bydlení Pod Střechou
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

tereza.cadova@bona-ops.cz
tel.: 605 851 086 

ostatní  

 

Bc. Iveta Tichá

pozice vedoucí Týmu chráněných bydlení Draháň
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

iveta.ticha@bona-ops.cz
tel.: 737 534 097

ostatní

 

 

Bc. Karolína Vařeková

pozice zástupce vedoucí Týmu chráněných bydlení Draháň
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

karolina.varekova@bona-ops.cz
tel.:
 605 879 358 / 605 258 946  

ostatní  


 

Multidisciplinární tým
 

Mgr. Simona Vasilková

pozice pracovník v sociálních službách s psychologicko-terapeutickým zaměřením
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání, FF UPJŠ, Košice, obor: Psychologie
jiné vzdělání

Kurz základní krizové intervence
Kurz psycholog ve zdravotnictví
Kurz BAUM test
ABA terapie

kontakt simona.vasilkova@bona-ops.cz, tel.:  731 677 162
ostatní  

 

Mgr. Johana Růžková

pozice sociální pracovník se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání, PVŠPS, obor: Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii 
jiné vzdělání

Psychoterapeutický komunitně orientovaný výcvik v daseinanalýze
Kurz krizové intervence
Koučing
Erasmus+: duální diagnózy a gender a adiktologii

kontakt johana.ruzkova@bona-ops.cz, tel.:  604 229 295
ostatní  

 

Adam Janovič

pozice pracovník v sociálních službách se zaměřením na podporu v oblasti zdraví
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt adam.janovic@bona-ops.cz, tel.: 731 245 393
ostatní  

 

Olga Görglová

pozice pracovník v sociálních službách se zaměřením na podporu v oblasti zdraví
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt olga.gorglova@bona-ops.cz
ostatní  

 

Jakub Rolník

pozice peer konzultant služby Chráněné bydlení - Čimice
dosažené odborné vzdělání Středoškolské vzdělání, SPGŠ Beroun
jiné vzdělání studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka
kontakt

jakub.rolnik@bona-ops.cz
tel.: 739 383 475

ostatní vyučování na baskytaru a kytaru

 

 

TERÉNNÍ TÝMY

 

Praha 8
 

Petr Horyna

pozice vedoucí Terénního týmu pro Prahu 14 a Prahu 8
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt petr.horyna@bona-ops.cz, tel.: 734 280 057
ostatní  

 

Olga Plchová

pozice case manager
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt olga.plchova@bona-ops.cztel.: 603 852 741
ostatní  

 

Bc. Iveta Bojčeva

pozice case manager
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt iveta.bojceva@bona-ops.cztel.: 605 524 940
ostatní  

 

Praha 14
 

Petr Horyna

pozice vedoucí Terénního týmu pro Prahu 14 a Prahu 8
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt petr.horyna@bona-ops.cztel.: 734 280 057
ostatní  

 

Pavel Ocetek

pozice case manager
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt pavel.ocetek@bona-ops.cztel.: 605 573 185
ostatní
 

 

Martina Vondráčková

pozice case manager - zdravotní sestra
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt martina.vondrackova@bona-ops.cz
tel.: 731 233 823
ostatní  

 

Praha 4
 

Bc. Barbora Čermáková

pozice vedoucí Terénního týmu pro Prahu 4
dosažené odborné vzdělání

 

jiné vzdělání

 

kontakt

barbora.cermakova@bona-ops.cz, tel.: 736 483 957

ostatní  

 

Mgr. Jakub Ducháč

pozice case manager
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání, HTF UK, obor: Psychosociální studia / husitská teologie a Učitelství pro střední školy
jiné vzdělání Kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a kombinovaným postižením
Komunikace a práce s lidmi s postižením
Výcvik primární prevence sociálně patologických jevů
Vzdělávací a výcvikový program 
kontakt jakub.duchac@bona-ops.cz, tel.: 736 483 954
ostatní  

 

Mgr. Lenka Seinerová

pozice case manager
dosažené odborné vzdělání

Magisterské vzdělání, FF MU, obor: Psychologie

jiné vzdělání

od roku 2019 ve výcviku v Kognitivně-behaviorální terapii - Mezinárodní institut KBT - Odyssea

kontakt

lenka.seinerova@bona-ops.cz, tel.: 737 108 583

ostatní  

 

Bc. Monika Libertínová, DiS.

pozice case manager - zdravotní sestra
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt monika.libertinova@bona-ops.cz
tel.: 604 122 967
ostatní  

 

 

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ
 

Služba sociální rehabilitace

 

Bc. Lucie Kohoutková

pozice vedoucí pracovní konzultant chráněného pracoviště Sklářská dílna
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Sociální a charitativní práce
jiné vzdělání  
kontakt

lucie.kohoutkova@bona-ops.cz
tel.: 730 578 299 / 283 850 400 

ostatní  

 

Mgr. Lucia Majerská

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště Sklářská dílna
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

lucia.majerska@bona-ops.cz, tel.:  737 435 389

ostatní  

 

Bc. Barbora Fílová

pozice vedoucí pracovní konzultant chráněného pracoviště Textilní dílna, vedoucí komunitního centra JEDNA BEDNA
dosažené odborné vzdělání Univerzita Hradec Králové - Ústav sociální práce, obor: sociální a charitativní práce
jiné vzdělání zdravotník zotavovacích akcí
kontakt jedna.bedna@bona-ops.cz
tel.: 222 231 018 / 605 862 627 / 730 578 296
ostatní  Simona Šnajdrová, DiS.

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště Textilní dílna
dosažené odborné vzdělání

 

jiné vzdělání  
kontakt simona.snajdrova@bona-ops.cz, tel.: 731 689 066
ostatní  

 

Jan Kret

pozice

vedoucí chráněných pracovišť 
úklidy, údržba zeleně, prádelna

dosažené odborné vzdělání

Kurz pracovníka v sociálních službách

jiné vzdělání  
kontakt

jan.kret@bona-ops.czTS@bona-ops.cz
tel.: 605 984 003

ostatní  

 

Jitka Trojášková

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště dílna Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání
 
jiné vzdělání  
kontakt
jitka.trojaskova@bona-ops.cz, tel.: 605 984 005
ostatní  

 

Mgr. Jana Hostašová

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště  dílna Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt jana.hostasova@bona-ops.cz, tel.: 731 448 449
ostatní  
 

Veronika Petrová

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště  dílna Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt tel.: 739 320 510
ostatní  
 

Mgr. Lenka Demele

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště  dílna Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt lenka.demele@bona-ops.cz, tel.: 731 614 950
ostatní  

 

Podporované zaměstnávání metodou IPS (Individual Placement Support)
 

Bc. Lucie Demkovičová

pozice vedoucí Týmu podporovaného zaměstnávání metodou IPS
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání, HTF UK, obor: Sociální a charitativní práce            
jiné vzdělání  
kontakt lucie.demkovicova@bona-ops.cz, tel.: 731 692 227
ostatní  


Mgr. Martina Šteinová

pozice pracovní konzultant 
dosažené odborné vzdělání

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, obor: Sociální práce 

jiné vzdělání  
kontakt martina.steinova@bona-ops.cz, tel.: 605 281 376
ostatní  

 

Kateřina Stone

pozice pracovní konzultant IPS
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt  katerina.stone@bona-ops.cztel.: 
ostatní