Podpora zaměstnávání

 

Sociální rehabilitace

Služba Sociální rehabilitace v oblasti práce je poskytována lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz, kteří potřebují podporu při získání, udržení nebo obnovení pracovních a sociálních dovedností, které jim umožní nalézt a udržet si vhodné zaměstnání. Službu poskytujeme v bezpečných podmínkách chráněných pracovišť.


Co od nás můžete očekávat?

Dostatek času na seznámení se s chodem pracoviště

V současnosti provozujeme dvě výrobní dílny a jednu, která poskytuje služby.  Ve Sklářské dílně se zaměřujeme na výrobu vitráží technickou Tiffany a  výrobků ze spékaného skla, Textilní dílna pak šije praktické a dekorativní výrobky z látek. Naše dílna Technických služeb pečuje o zeleň, poskytuje úklidové služby a provozuje malou prádelnu.

Budete mít dostatek času na seznámení se s chodem pracoviště, Vaší prací a s kolegy. Předchozí zkušenosti s prací v oboru nejsou potřeba, na pracovišti je přítomen pracovní konzultant a mistr, kteří Vás zaučí. Tempo se odvíjí dle Vašich potřeb a možností.

Podporu při získávání, obnovení a udržení pracovních a sociálních návyků

Pracovní konzultant je Vám k dispozici při nácviku konkrétních pracovních dovedností i při práci na cílech, které si stanovíte, abyste v budoucnu mohl/a dosáhnout vhodného pracovního uplatnění (např. včasná docházka do práce, koncentrace na práci, zvyšování řemeslných dovedností, vztahy na pracovišti, schopnost udržet si práci, hledání práce apod.). V rámci týmové spolupráce máte možnost rozvíjet i své sociální dovednosti, které se Vám mohou v budoucnu hodit.

Službu poskytovanou zdarma

Za službu pracovní rehabilitace nic neplatíte, jedná se o přípravu na budoucí zaměstnání, stejně tak je Vaše docházení do služby bez nároku na mzdu.

Smlouvu o poskytnutí služby na 1 – 4 roky

Smlouvu o poskytnutí služby s Vámi uzavřeme na 1 rok, poté je možné ji prodloužit až do maximální délky využívání služby 4 roky.

Pravidelnou dobu docházení

Na pracoviště je možné docházet od 9:00 do 12:15 nebo docházku přizpůsobit Vašim aktuálním možnostem.

Podporu při přechodu na otevřený trh práce

Podpoříme Vás v nalezení zaměstnání na otevřeném trhu práce. Pomůžeme Vám najít vhodné pracovní nabídky, sepsat životopis, kontaktovat zaměstnavatele, připravit se na pracovní pohovor.


Co od nás nemůžete očekávat?

Lukrativní pracovní nabídky

Smyslem naší služby je podpořit Vás ve vašich pracovních a sociálních dovednostech v bezpečném prostředí. Nenabízíme skvěle placenou práci, naším cílem nejsou finance, ale Vaše spokojenost a jistota, že něco umíte.

Místo pro trávení volného času

Pracoviště není primárně prostorem, kam chodíte trávit svůj volný čas. Je prostorem, kde si můžete vyzkoušet pracovní činnosti a rozmyslet si, jakým směrem byste se rádi ve svých dovednostech dále rozvíjeli. Jsou místem, kde Vás naučíme opět získat vztah k práci, abyste našli vhodné pracovní uplatnění.


Naše pracoviště


Jak vstoupit do služby

Kontaktní osoba pro zájemce o službu

Bc. Jana Pekárková 
Tel.: 606 033 422, E-mail: jana.pekarkova@bona-ops.cz

V případě, že probíhá konzultace s někým jiným, telefon není možné zvednout. Prosíme o trpělivost, pokud se nebudete moci dovolat. Je možné poslat nám SMS nebo email. V kontaktní dny se snažíme na zmeškaná volání reagovat hned, jak to je možné.

Dokumenty pro zájemnce o službu ke stažení v záložce "ke stažení".


Tým Sociální rehabilitace

Bc. Jana Pekárková - vedoucí služby
Tel.: 606 033 422, E-mail: jana.pekarkova@bona-ops.cz

 

Týmy jednotlivých pracovišť - odkazy viz výše

 

 

Podporované zaměstnávání metodou IPS (Individual Placement Support)
 

Podpora na otevřeném trhu práce

Jedná se o službu, ve které vám pomůžeme s hledáním zaměstnání a následně s jeho udržením. Naši pracovní konzultanti jsou vám k dispozici pro ujasnění priorit v profesní oblasti. Pomohou vám vyhledat vhodné pracovní nabídky, napsat životopis, kontaktovat zaměstnavatele a připravit se na pracovní pohovor. 

Po přijetí do zaměstnání vás mohou podpořit při zaučování přímo na vašem pracovišti. Pomohou vám porozumět náplni práce a seznámit se s kolektivem.

 

Jak vstoupit do služby

Kontaktní osoba pro zájemce o službu

Bc. Lucie Demkovičová
Tel.: +420 731 692 227, E-mail: lucie.demkovicova@bona-ops.cz

Volat můžete: 
pondělí - pátek:  9:00 - 16:00

 

Informace pro zaměstnavatele

Nabízíme asistenci a komplexní podporu v oblasti zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

  • Pomoc s vytvořením vhodných pracovních podmínek
  • Prvním společným krokem může být zmapování pracoviště s ohledem na potenciál k vytvoření nových pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením. Podíváme se také na to, jak upravit pracovní podmínky a pracovní náplň zaměstnance. 

Vytipování pro vás vhodného zaměstnance

  • Zprostředkování vzájemné komunikace
  • Uchazeči o zaměstnání pomůžeme s přípravou na pracovní pohovor, na který jej také můžeme doprovodit. Jsme mu k dispozici při vyřizování dokumentů potřebných k nástupu do zaměstnání. 

Pomoc při zapracování 

  • Nabízíme naši asistenci přímo na pracovišti a podporu v zaučení tak, abyste nemuseli novému zaměstnanci věnovat více času než ostatním. Pomůžeme mu také seznámit se s jeho novými kolegy a pracovním prostředím.

Edukaci týmu a kolegů ve firmě v oblasti duševního zdraví a onemocnění

  • Vysvětlíme, jak komunikovat s člověkem se zkušeností s duševním onemocněním a seznámíme vás s mýty a fakty o duševním onemocnění. 

Poradenství ohledně legislativy zaměstnávání OZP

 

Kontaktní osoba

Bc. Lucie Demkovičová
Tel.: +420 731 692 227, E-mail: lucie.demkovicova@bona-ops.cz

Mgr. Martina Šteinová
Tel.: +420 605 281 376, E-mail: martina.steinova@bona-ops.cz


 

Tým IPS

Bc. Jana Pekárková - vedoucí služby
Tel.: 606 033 422, E-mail: jana.pekarkova@bona-ops.cz

Bc. Lucie Demkovičová - vedoucí týmu
Tel.: +420 731 692 227, E-mail: lucie.demkovicova@bona-ops.cz

Mgr. Martina Šteinová
Tel.: +420 605 281 376, E-mail: martina.steinova@bona-ops.cz

Bc. Kateřina Stone
Tel.: +420 731 689 067, E-mail: katerina.stone@bona-ops.cz

 

Služba Sociální rehabilitace je vymezena dle § 70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha):    8396961