Stáže a praxe


Aktuální informace ke stážím: 

Stáž si momentálně můžete domluvit ve službě Sociální rehabilitace - oblast práce. Služba Chráněné bydlení bude pro stáže otevřena až po 31. 3. 2020, služba Sociální rehabilitace - podpora bydlení pak od 1. 6. 2020.

 

Kontakt

Bc. Ludmila Horynová, tel.: 734 166 939, e-mail: ludmila.horynova@bona-ops.cz


Exkurze

Během exkurze získáte tyto informace:

 • poslání a cíle organizace
 • cílová skupina a její specifika
 • poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace)
 • metody práce s uživateli
 • způsoby práce s lidmi s duální diagnózou
 • spolupráce s peer konzultantem
 • provoz a specifika jednotlivých navštívených středisek + odpovědi na případné dotazy

Počet účastníků jedné exkurze je omezen na maximálně 15 osob

CENA: 500,- Kč (cena není závislá na počtu účastníků)

Sepisuje se závazek mlčenlivosti.

 

Jednodenní stáž (jednorázová - 6 - 8 hodin)

Během stáže získá stážista tyto informace:

 • poslání a cíle organizace
 • cílová skupina a její specifika
 • poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace)
 • metody práce s uživateli
 • způsoby práce s lidmi s duální diagnózou
 • spolupráce s peer konzultantem
 • provoz a specifika jednotlivých středisek
 • stážista se zapojuje do běžného provozu na středisku. Jeho přímým nadřízeným je vedoucí terapeut střediska, kde stáž vykonává

CENA: 500,- Kč

Sepisuje se smlouva o zajištění stáže, nebo je možné vydat potvrzení o absolvování stáže. Dále se sepisuje závazek mlčenlivosti. 

 

Dlouhodobá stáž

Během stáže získá stážista tyto informace:

 • poslání a cíle organizace
 • cílová skupina a její specifika
 • poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace)
 • metody práce s uživateli
 • provoz a specifika jednotlivých středisek (během vícehodinové stáže lze udělat "kolečko" po organizaci)
 • informace o uživatelích a individuálních plánech
 • způsoby práce s lidmi s duální diagnózou
 • spolupráce s peer konzultantem
 • stážista má možnost nahlížet do dokumentace uživatelů (za přítomnosti pracovníka střediska)
 • stážista má přístup k vnitřním pravidlům organizace
 • stážista se zapojuje do běžného provozu na středisku, jeho vedoucím stáže je vedoucí terapeut střediska, kde stáž vykonává
 • stážista se může účastnit společných schůzek uživatele s personálem v případě, že uživatel souhlasí
 • je-li stážista starší 18ti let, může po 30ti hodinách stáže, v případě, že o to sám má zájem, zůstávat s uživateli na kratší dobu sám (příklad: terapeut půjde na hodinu mimo CHB do banky, ale stážista může zůstat s uživateli na CHB), stážista může tuto možnost také odmítnout

 

Aktuální ceník stáží:

Délka stáže

Cena

8 – 40 hodin

1.000,- Kč

40 – 80 hodin

1.500,- Kč

nad 80 hodin – dle potřeb studenta a možností organizace

1.800,- Kč


Sepisuje se smlouva o zajištění stáže (její součástí je závazek mlčenlivosti).

V případě recipročních stáží je možná dohoda o slevě, případně odpuštění poplatku.