Terénní tým pro Prahu 4


Co od nás můžete očekávat?

Podporu přímo u Vás doma

Naše služba je terénní, poskytována i ambulantní formou. To znamená, že se budeme potkávat v našich kancelářích nebo u vás doma. Je poskytována pět dnů v týdnu od 8h do 16.30h.

Naše služba je pro vás podporující a nácviková. Pomůžeme Vám s praktickými záležitostmi, které jsou nezbytné k péči o domácnost. Ve spolupráci s naší službou máte možnost naučit se a upevnit si dovednosti, které potřebujete k tomu, abyste mohli samostatně žít.

Smlouva je sjednána na dobu, po kterou pro vás budou naše pomoc nějak užitečná.

Rehabilitaci šitou na míru a práci s motivací

V centru naší pozornosti jste Vy a vaše potřeby a přání. Budeme spolu s Vámi spolupracovat na tom, aby to co děláte, Vám dávalo smysl.

Potřebujeme Vaši spolupráci a motivaci na sobě pracovat, protože víme, že ke změně nedojde, pokud bychom jí chtěli pouze my. Budeme spolu s vámi tuto motivaci hledat a podporovat Vás v uskutečňování jednotlivých kroků.

Dle zákona je naše služba zpoplatněna. Platíte dle stanoveného ceníku a jen za nezbytně nutné úkony, o kterých Vás budeme informovat. K úhradě můžete zažádat o příspěvek na péči, který Vám rádi pomůžeme vyřídit. Výše úhrady je 1,-Kč za hodinu.

Podporu ve vyřizování záležitostí na úřadech

Někdy je těžké a složité vyřizování na úřadech. Pomůžeme Vám zjistit, na jaké dávky státní sociální podpory máte nárok, projdeme a vyplníme s Vámi příslušné formuláře, a pokud to bude nutné, půjdeme s Vámi celou záležitost zařídit přímo na úřad.

Podporu v navázání kontaktů s odborníky

Pomůžeme Vám najít a zprostředkovat odborné služby nebo organizace, které Vám mohou pomoci s řešením Vašich potíží. Spolu s Vámi vyhledáme vhodného lékaře, v případě potřeby Vám zprostředkujeme právnické služby nebo např. organizace zabývající se dluhovou problematikou.

Spolupráci s Vaším okolím

Do spolupráce zapojujeme i Vaše okolí.  Jsme přesvědčení, že ve více lidech se dá více udělat. Je pro nás velmi důležité spolupracovat s Vaší rodinou, přáteli, ale i lékařem nebo dalšími odborníky.

 

Co od nás nemůžete očekávat?

Pečovatelskou službu

Nejsme pečovatelskou službou. Prioritou je pro nás podpora a zvyšování Vašich dovedností, díky kterým se učíte zvládat každodenní činnosti samostatně. Je pro nás důležité nedělat věci za Vás, ale s Vámi. Je Vaší svobodnou volbou, zda budete chtít naši službu využít.

Lékařskou péči

Jsme sociální službou neposkytující lékařskou péči. V případě onemocnění Vám pomůžeme nalézt vhodného lékaře, a pokud budete potřebovat, poskytneme Vám doprovod.

 

Jak vstoupit do služby

Kontaktní osoba pro zájemce o službu

Bc. Barbora Čermáková 
Tel.: 736 483 957, E-mail: barbora.cermakova@bona-ops.cz

Kontaktní dny: 

  • pondělí / úterý / středa od 10:00 do 16:00

V případě, že probíhá konzultace s někým jiným, telefon není možné zvednout. Prosíme o trpělivost, pokud se nebudete moci dovolat. Je možné poslat nám SMS nebo email. V kontaktní dny se snažíme na zmeškaná volání reagovat hned, jak to je možné.

Dokumenty pro zájemnce o službu ke stažení v záložce "ke stažení". 

 

Tým PSB

Mgr. Aneta Jungbauerová – vedoucí služby
Tel.: 605 984 004, E-mail: aneta.jungbauerova@bona-ops.cz

Bc. Barbora Čermáková - pracovník v sociálních službách
Tel.: 736 483 957, E-mail: barbora.cermakova@bona-ops.cz    

Mgr. Jakub Ducháč - sociální pracovník
Tel.: 736 483 954, E-mail: jakub.duchac@bona-ops.cz

Mgr. Lenka Seinerová - pracovník v sociálních službách
Tel.: 737 108 583, E-mail: lenka.seinerova@bona-ops.cz 

Vladimír Rejlek – peer konzultant
Tel.: 730 578 298, E-mail: vladimir.rejlek@bona-ops.cz

 

Adresa

Pod Vilami 10
140 00, Praha 4 - Nusle

mapa

 

Služba Podpora samostatného bydlení je vymezena dle § 43 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha):   6417961